mandag den 14. oktober 2013


Under besøget på Hirsholmen fik deltagerne også lejlighed til at besøge kirken.
 
Her fortæller Jens Bohr om altertavlen i kirken.


Altertavlen stammer fra Flade kirke vest for Frederikshavn. Efter reformationen, mener man, er altertavlen blevet sat til side for senere at blive solgt, fordi den rummer to katolske helgener, som flankerer de centrale figurer, Gud og Kristus.
På den ene side er det Sct. Katharina, som ifølge legenden var en klog jomfru, ægyptisk prinsesse og tillige trolovet med Kristus. Hun omvendte den hedenske kejsers mænd til kristendommen, og som straf ville kejseren martre hende til døde på det sømbesatte hjul, som hun bærer i sin hånd. Legenden fortæller, at der kom en engel og slog hjulet i stykker, så kejseren lod Katharina halshugge. Hendes størrelse skal være symbol på hendes betydning for kristendommen, og kejserens ringhed symboliseres ved, at Katharina træder ham under fode.
På den anden side står Sct. Laurentius, som legenden gør til skatmester i Rom. På pavens opfordring fordelte han kirkens rigdomme blandt syge og fattige, for at den hedenske kejser ikke skulle konfiskere værdierne. Som straf måtte Laurentius lade live, brændt på en rist, som han holder i hånden.


Billedet er fra Frederikshavns kirkes hjemmeside.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar