lørdag den 7. december 2013

Der har været en pause her på bloggen fordi de sidste kunstnere i projektet først nu har kunnet trykke i Det grafiske Værksted. Her har henholdsvis Jakob Tolstrup og Ivan Andersen været i gang i hele november måned.

Men - nu er vi kommet så langt i projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel", at vi kan udstille resultatet af kunstmappen. På Hirtshals Fyr hænger der nu 10 litografier, som kan ses i alle weekender op til jul.
Carsten _Schmidt-Olsens litografi kommer op i løbet af den kommende uge, og Kirsten Kleins billede bliver lavet også i den kommende uge.
Mappen med 12 litografier kan frem til nytår erhverves for 12.500 kr. Der er fremstillet 30 mapper.


Billede fra udstillingen på Hirtshals Fyr.

fredag den 22. november 2013

Sidste nyt i projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel" er at Ole Tersløse Jensen nu har færdiggjort sit bidrag til kunstmappen.
Peter Max-Jakobsen arbejder i disse dage i Det grafiske Værksted med sit bidrag.
Carsten Schmidt-Olsen er også godt i gang, og venter på at pressen og Thisen bliver ledig.
I den første del af november har Jakob Tolstrup arbejdet sammen med Thisen ved pressen i Det Grafiske Værksted. Og i øjeblikket arbejder Ivan Andersen og Thisen ved pressen.

Projektet mangler at få trykt Peter Max-Jakobsens, Carsten Schmidt-Olsens og Kirsten Kleins bidrag.

Brug de fremhævede link til at læse mere.

Ivan Andersen og Thisen gennemgår trykkemuligheder.
 


Ivan Andersen arbejder i Det Grafiske Værksted


Ole Tersløse Jensen signerer sit bidrag til kunstmappen.

Peter Max-Jakobsen arbejder i Det Grafiske Værksted.
 

lørdag den 9. november 2013

I projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel" mangler vi at trykke tre værker til kunstmappen: Dt er Carsten Schmidt-Olsen, Kirsten Klein og Peter Max-Jacobsen.

I øjeblikket arbejder billedkunstneren Jakob Tolstrup i Det Grafisk Værksted, men derfor ligger arbejdet i projektet ikke stille. De tilknyttede 12 kunstner arbejder med deres bidrag til de 2 x 2 +1 udstillinger, som bliver afholdt til foråret. Arbejdsgruppen er endvidere i gang med at planlægge den bog, som skal laves om projektet.
Cornerfolkene holder deres årlige udstilling på Sofienholm i januar. Hér bliver projektets kunstmappe også udstillet, og "vi" kommer med i årets udstillingskatalog.
Anne Lie Stokbro har skrevet en tekst herom, og denne blogs forfatter leverer en fotocollage.
For ikke at lade dett indlæg være billedløst, så viser jeg herunder en af de mange farvepaletter, som Gorm Spaabæk anvendte til sit bidrag til projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel" kunstmappen.

 

onsdag den 30. oktober 2013

Claus Ørntoft laver skitser til tegningen på den litografiske sten.
 
Her tegner Claus Ørntoft på den litografiske sten.
Sten er klar til trykning i morgen på Det Grafiske Værksted.
Billedet indgår i kunstmappen i projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel". 
Marit Benthe Norheim laver skitser til udstillingsbillederne i projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel".

 
Vi fik et prøvetryk med til Mygdal, for at vise Marit Benthe Norheim det foreløbige resultat, men hun var ikke hjemme, så det blev en tur frem og tilbage i det Vendsysselske regnvejr, som vi havde mere en rigeligt af, mens stormen væltede træer og rev hustage ned i det sydligere Danmark.
 
Der har været en lille pause som så i uge 42 blev afløst af Thisens forkølelse.

Men så kom vi i gang igen. Thisen har kørt en sten ud til Calus Ørntoft, som han tegner på.

Marit Benthe Norheim har lavet nogle fotografier og tegnet hertil på litografisk film. Som noget helt nyt inddrages Krog Andersens skiltefabrik i processen, da de har en godt farveplotter. Nu skal det forsøges hvordan denne maskine takler det fine litografipapir.

På billederne er Niels krog Andersen i gang sammen med Thisen


Nu skal der bruges maskinfaglig kompetence. Anders fra skiltefabrikken kaldes til. Den "gamle" litograf må nu være tilskuer til den moderne teknik.

 
Den 8. oktober kørte jeg med Gorm Spaabæk til indvielse af det nye sundhedshus i Pandrup. Gorm har stået for vægudsmykning og fliserelieffer.
Læs mere på Gorms Spaabæks hjemmeside: http://www.gormspaabaek.dk/pandrup1.htm
På billedet hilser Gorm Spaabæk på regionsmedlem Mogens Ove Madsen.
 
 
En af vægudsmykningerne diskuteres intenst.
 
 

Nede i teknikkælderen har Gorm eksperimenteret med farvesætningen på de nye vægmaterialer. 

tirsdag den 29. oktober 2013

Sidst i september var alle Cornerkunstnerne rejst hjem. Høsten er i hus.


På Det Grafiske Værksted er skovl og kost sat udenfor.


 
En af de sidste dage i september var Helle Baslund og Jens Bohr i Tornby for at lave en skitse og gå en tur.


 
Da vi kom tilbage fra Vendsyssel museum var Thisen klar. Han så også ganske tilfreds ud.
Pressen var varmet op, og klar til at køre med de sarte farver.

 

Thisen skulle have ro under indstillingen af pressen til Lars´s litografi, så kunstneren og fotografen tog en tur på Vendsyssel Historiske Museum.
Lars for at plukke æbler og jeg for at fotografere nogle ulvetænder til Anne Marie Mejlholm.

 
 
 
 
 
Efter turen til Hirsholmen tog Anne og Finn Heiberg, Anne Marie Mejlholm, Kirsten Klein og Steen Folmer hjem. Tilbage i Vendsyssel var Lars Ravn og Jens Bohr. Jens ventede sin kone Helle Baslund i løbet af den sidste uge. Jens ville tegne og trykke noget mere og Lars skulle have sit litografi trykt. Denne proces har jeg vist på Det grafiske Værksteds Facebookside.

I ventetiden gik vi på svampejagt. Hér er Lars ved at vise, hvordan han altid finder de bedste svampe.


Selv på hestemarken skulle parasolhattene høstes. Lars har noget med heste, véd vi nu, hvor hans litografi er blevet færdigt.

.

 
 
 
 
 
 

mandag den 14. oktober 2013


Under turen til Hirsholmen fortalte Jens Bohr om sit arbejde som kunstner, og viste det litografi, som har havet til kunstmappen i projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel".

 

Under besøget på Hirsholmen fik deltagerne også lejlighed til at besøge kirken.
 
Her fortæller Jens Bohr om altertavlen i kirken.


Altertavlen stammer fra Flade kirke vest for Frederikshavn. Efter reformationen, mener man, er altertavlen blevet sat til side for senere at blive solgt, fordi den rummer to katolske helgener, som flankerer de centrale figurer, Gud og Kristus.
På den ene side er det Sct. Katharina, som ifølge legenden var en klog jomfru, ægyptisk prinsesse og tillige trolovet med Kristus. Hun omvendte den hedenske kejsers mænd til kristendommen, og som straf ville kejseren martre hende til døde på det sømbesatte hjul, som hun bærer i sin hånd. Legenden fortæller, at der kom en engel og slog hjulet i stykker, så kejseren lod Katharina halshugge. Hendes størrelse skal være symbol på hendes betydning for kristendommen, og kejserens ringhed symboliseres ved, at Katharina træder ham under fode.
På den anden side står Sct. Laurentius, som legenden gør til skatmester i Rom. På pavens opfordring fordelte han kirkens rigdomme blandt syge og fattige, for at den hedenske kejser ikke skulle konfiskere værdierne. Som straf måtte Laurentius lade live, brændt på en rist, som han holder i hånden.


Billedet er fra Frederikshavns kirkes hjemmeside.
 
Vel ankommet til Hirsholmen med skibet Klitgård blev deltagerne vist rundt på øen.
Her er vi i præstebugten
 

Under turen blev der også tid til at spise den medbragte madpakke. 
 

 

 

 
 
Et af arrangementerne i projekt "Kunstnermøde i Vendsyssel" var en tur for KVIV (Kunstens Venner i Vendsyssel) til Hirsholmen, hvor nogle af projektets kunstnere og jeg selv (Torben Stæhr) deltog og viste rundt på øen.
Her er billeder fra sejlturen med skibet "Klitgård".


Midt i billedet sidder Søren Friis og snakker med Carsten Schmidt-Olsen. I baggrund nogle besætningsmedlemmer. I forgrunden nogle medlemmer af KVIV.


Carsten Schmidt-Olsen på vej i fotoaction

 

lørdag den 12. oktober 2013

Med ønsket om en god weekend til alle bloggens læsere lægger jeg følgende ud:

Lars Ravn har ladet sig inspirere af Torben Stæhrs digt, og tilsat nogle strofer.
Så her kommer et fælles digt af Torben Stæhr og Lars Ravn:I stilhedspaladsets gård

synger droslen

som den skalhver aften. 
 

Den samme sang

foran havets

flerstemmige lyde
 

vindens

bølgens

skummets.


 
Under den fælles middag på Hirtshals Fyr holdt Thisen tale
 

 
Gorm Spaabæk holdt også en tale og havde en lille gave med til projektarbejdsgruppens medlemmer. En morsdag platte. Tak for den!

 
I et særligt opstemt hyggeligt humør
spillede Ole Tersløse sjælfundt for os.


Efter den lange tur rundt i Vestvendsyssel sluttede dagen med den sidste fælles middag på Hirtshals fyr.
Vi fik lejlighed til at blive fotograferet ude foran fyret. Det er en af de inviterede gæster, der tager et billede, så bloggens forfatter også kan komme med på holdet.
Fra venstre i bagerste række er det Anne Skrumsager Heiberg, Jens Bohr, Ane Lie Stokbro, Carsten Schmidt Olsen (som kanin), Lars Ravn, Torben Stæhr, Gorm Spaabæk, Thisen, Marit Benthe Norheim og Søren Friis.
I forreste række er det fra venstre Finn Heiberg, Ole Tersløse Jensen, Anne Marie Mejlholt og Knud Odde.
Claus Ørntoft kom først senere og er derfor ikke med på billedet.

 
Dagens tur rundt i Vestvendsyssel sluttede på Kjul strand, hvor vi drak et glas hvidvin.

 
Den ukendte Rugtved skov vest for hellehøj blev besøgt.
Skoven er en stor sjældenhed fordi den rummer tydelige sport af at have været en drevet i lavskovdrift, hvilket giver bøgene i Vendsyssel så sårprægede voksemåder.
Røller kaldes disse "buketter" af bøge.
I Rugtved skov blev Vendsyssels sidste varulv skudt!
 
På billedet "skyder" Finn Heiberg Anne Skrumsager Heiberg og Jens Bohr
mens Carsten Schmidt Olsen lister forbi i venstre side af billedet.


Gad vide om ikke Knud Odde hjælper Anne Marie Mejlholm med af finde spor efter ulven?

 
Peterspladsen i Bjergby skulle også opleves.
Marit Benthe Norheim har restaureret alle skulpturerne, og lavet en indgang til Peterspladsen.
 

Her er Anne Marie Mejlholm på vej væk fra kænguruen.

 
 
Frokosten blev indtaget i bussen på vej til Odden Herregård.
hvor museumsinspektør Troels Andersen viste rundt i samlingen.
 
På billedet ses Anne Marie Mejlholm, Troels Andersen og Finn Heiberg
 


Willumsens store statue af Hans Tausen blev studeret fra alle kanter.
Finn Heiberg og Marit Benthe Norheim ligger på gulvet, mens Knud Odde står i hjørnet.
 

 
Der blev tid til at aflægge et besøg hos galleri Jakobsen i Lønstrup, som har en udstilling med Cornerkunstneren Merete Hansen.
 
På billedet hilser Fru Jakobsen på Jens Borh og Gorm Spaabæk ser til.
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter besøget i Børglum klosterkirke blev der tid til en vandretur fra Rubjerg fyr til Mårup kirke.
På billederne Jens Bohr og Finn Heiberg 
Børglum kirke blev også besøgt.
På billedet ses fra venstre Anne Marie Mejlholm, Anne Skrumsager Heiberg, Finn Heiberg Lars ravn; Gorm Spaabæk og Søren Friis.